2. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi, 2014

Misyonumuz (Varlık Sebebimiz)

Ailede birlik işletmede sürdürülebilirlik söylemi ile ülkemiz aile şirketlerinin nesiller boyu devamlılığına önderlik etmek.

Vizyonumuz (Hedefimiz)

Ülkemizin, aile şirketlerinin gelecek nesillere devrinde en başarılı ülke olmasını sağlamak. 

İlkelerimiz

 • Aile şirketlerinde birbirine bağlılık ve güven, karşılıklı takdir, açık iletişim, birlikte sosyal zaman geçirme, ruh sağlığı ve yaşamın sorunlarıyla mücadele etme yeteneğinin başarılı aile şirketlerinin devamlılığı için önemli unsurlar olduğuna inanırız.

 • Aile üyelerinin bir araya gelip birlikte emek vererek hazırladıkları şirket politika ve kurallarının her ailenin kendi değeri, inançları, felsefesi ve ilkelerinin yansıması olmasına değer verir ve saygı duyarız.

 • Tüm faaliyetlerde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, bağlı bulunduğumuz tüm ulusal mevzuata ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelere uyarız.

 • Dernek üyelerimiz arasında güvenin ve paylaşımın önemine inanır, dernek üyeliğinin ticari kaygı ve menfaatten uzak tutulmasına, edinilen üye bilgilerinin ve iletişim adreslerinin gizliliğine, üçüncü kişilerle paylaşılmamasına ve mahremiyete azami önemi veririz.

 Amaçlarımız

 • Ülkemizdeki aile şirketleri arasında, geçmiş deneyimlerin, bir güven ortamı sağlanarak paylaşılmasına ve şirketlerin birbirlerinden öğrenmelerine olanak yaratmak,

 • Aile, ortaklık ve iş arasındaki dinamik ilişkiyi doğru bir şekilde anlamak ve yönetmek için tüm dünyadaki aile     şirketlerinin geçmiş deneyimlerinden yararlanabilmek ve Türkiye’nin bu alanda uluslararası platformda temsilini sağlamak,

 • Uluslararası FBN (Uluslararası Aile İşletmeleri Ağı/Family Business Network International) üyesi olarak dünyadaki deneyimi üyelerimize aktarmak ve bunun getireceği imkânları paylaşmak, (Dünya Zirvesi, Gelecek Nesiller Zirvesi gibi)

 • Aile işletmelerinin özgün gereksinimleri ve çıkarlarına uygun olarak yönetim ilkeleri hakkında bilgiyi üretmek, teşvik etmek ve yaymak,

 • Ülkemizin aile şirketlerinin kurumsallaşmasını ve karlı sürdürülebilir büyümesini destekleyerek, ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak,

 • Aile şirketlerinin sorun ve ihtiyaçlarını, düzenleyici ve kanun yapıcı kurumlara duyurmak, önerilerde bulunmak.

 • Aile şirketlerinin kamuoyunda itibarının yükseltilmesi.

Değerlerimiz

 • Güven ve Şeffaflık: İlişkilerimiz, güven ve iletişimde şeffaflık ilkelerine dayanmaktadır.

 • Katılım: Üyelerimizin aktif katılımları toplantılarımızı değerli kılan faktörler arasında yer almaktadır.

 • Gizlilik: Etkinliklerimizde paylaşılan deneyim ve fikirler gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmelidir.

 • Saygı ve profesyonellik: Görüşmelerimiz ve tartışmalarımız her zaman saygı ve profesyonellik çerçevesinde yürütülür.

 • Ticari amaç güdülmemesi: Derneğimiz fikirlerin, deneyimlerin ve bilginin paylaşıldığı bir platformdur. Herhangi bir hizmet ya da ürünün reklamı amacıyla kullanılmamalıdır. 

Kurumsal Üyelerimiz

YUKARI ÇIK