Misyonumuz (Varlık Sebebimiz)

Ailede birlik işletmede sürdürülebilirlik söylemi ile ülkemiz aile şirketlerinin nesiller boyu devamlılığına önderlik etmek.

Vizyonumuz (Hedefimiz)

Ülkemizin, aile şirketlerinin gelecek nesillere devrinde en başarılı ülke olmasını sağlamak.

İlkelerimiz

 • Aile şirketlerinde birbirine bağlılık ve güven, karşılıklı takdir, açık iletişim, birlikte sosyal zaman geçirme, ruh sağlığı ve yaşamın sorunlarıyla mücadele etme yeteneğinin başarılı aile şirketlerinin devamlılığı için önemli unsurlar olduğuna inanırız.
 • Aile üyelerinin bir araya gelip birlikte emek vererek hazırladıkları şirket politika ve kurallarının her ailenin kendi değeri, inançları, felsefesi ve ilkelerinin yansıması olmasına değer verir ve saygı duyarız.
 • Tüm faaliyetlerde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, bağlı bulunduğumuz tüm ulusal mevzuata ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelere uyarız.
 • Dernek üyelerimiz arasında güvenin ve paylaşımın önemine inanır, dernek üyeliğinin ticari kaygı ve menfaatten uzak tutulmasına, edinilen üye bilgilerinin ve iletişim adreslerinin gizliliğine, üçüncü kişilerle paylaşılmamasına ve mahremiyete azami önemi veririz.

 Amaçlarımız

 • Ülkemizdeki aile şirketleri arasında, geçmiş deneyimlerin, bir güven ortamı sağlanarak paylaşılmasına ve şirketlerin birbirlerinden öğrenmelerine olanak yaratmak,
 • Aile, ortaklık ve iş arasındaki dinamik ilişkiyi doğru bir şekilde anlamak ve yönetmek için tüm dünyadaki aile şirketlerinin geçmiş deneyimlerinden yararlanabilmek ve Türkiye’nin bu alanda uluslararası platformda temsilini sağlamak,
 • Uluslararası FBN (Uluslararası Aile İşletmeleri Ağı/Family Business Network International) üyesi olarak dünyadaki deneyimi üyelerimize aktarmak ve bunun getireceği imkânları paylaşmak, (Dünya Zirvesi, Gelecek Nesiller Zirvesi gibi)
 • Aile işletmelerinin özgün gereksinimleri ve çıkarlarına uygun olarak yönetim ilkeleri hakkında bilgiyi üretmek, teşvik etmek ve yaymak,
 • Ülkemizin aile şirketlerinin kurumsallaşmasını ve karlı sürdürülebilir büyümesini destekleyerek, ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak,
 • Aile şirketlerinin sorun ve ihtiyaçlarını, düzenleyici ve kanun yapıcı kurumlara duyurmak, önerilerde bulunmak.
 • Aile şirketlerinin kamuoyunda itibarının yükseltilmesi.

Değerlerimiz

Güven ve Şeffaflık: İlişkilerimiz, güven ve iletişimde şeffaflık ilkelerine dayanmaktadır.

Katılım: Üyelerimizin aktif katılımları toplantılarımızı değerli kılan faktörler arasında yer almaktadır.

Gizlilik: Etkinliklerimizde paylaşılan deneyim ve fikirler gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmelidir.

Saygı ve profesyonellik: Görüşmelerimiz ve tartışmalarımız her zaman saygı ve profesyonellik

çerçevesinde yürütülür.

Ticari amaç güdülmemesi: Derneğimiz fikirlerin, deneyimlerin ve bilginin paylaşıldığı bir platformdur. Herhangi bir hizmet ya da ürünün reklamı amacıyla kullanılmamalıdır.

Üyelik Şartları

• Her türlü üyelik için ortak koşul en az 1 nesil aile şirketi, işletmesi veya serbest meslek kuruluşu olmak ile bu sayılanlarda doğal kurucu ve/veya hissedar ya da pay sahibi olmak ve/veya doğrudan şirketi kuran kişinin eşleri, aile fertleri, çocuğu ya da çocukları olan bir ailenin mensubu olmaktır.

• Üyelik başvurusunda bulunan adayın resmi üyelik işleminden önce en az 3 toplantıya katılımı aranır.

• Resmi üyelik kaydı Yönetim Kurulu kararının üyeye yazı ile bildirilmesi ardından giriş aidatının ödenmesi ile kesinlik kazanır.

• Gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilir.

• Tüm üyelikler, TAİDER Aile İşletmeleri Derneği Yönetim Kurulu onayı doğrultusunda gerçekleşir.

• Aday üyelerin değerlendirme süresi yaklaşık 30 gündür.

• Tüzel kişiler, temsilci ve bildirilen 4 üyesi (toplam 5 kişiye kadar) ile derneğin faaliyetlerinden

yararlanabilirler.

• Derneğe üye olabilmenin koşulları aşağıda belirtilmiştir.

BİREYSEL ÜYELİK (GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN)

Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri yerine getirmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan gerçek kişilerdir.

Üyenin hakları; gereken koşulları içermek kaydı ile,

 • Her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak; yükümlülükleri ise;
 • Özel ve genel toplantılarına katılmak,
 • Dernek tüzüğüne uymak,
 • Ödentilerini zamanında ödemek,
 • Amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak,
 • Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir.
 • Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez.
KURUMSAL ÜYELİK (TÜZEL KİŞİLER AÇISINDAN)
 • Tüzel kişiler, Yönetim Kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi aracılığı ile oy kullanır.
 • Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.
 • Tüzel kişi üyelerin de sadece bir oy hakkı bulunmaktadır.
 • Tüzel kişi adına temsil yetkisini kullanacak kişinin Derneğin gerçek kişi üyeler için öngördüğü üyelik koşullarını haiz olması gerekmektedir.
 • Her tüzel kişi için bu kurum hesabına faaliyet gösteren en fazla beş (5) gerçek kişi
 • Derneğin faaliyetlerinden faydalanabilir.
 • Ancak tüzel kişiliğin temsilinde yukarıdaki hükmü saklıdır.
F- ÜYELİK BEDELLERİ

BİREYSEL ÜYELİK

 • Giriş ödentisi : 6000 TL.
 • Yıllık aidat : 2250 TL.

KURUMSAL ÜYELİK

 • Giriş ödentisi : 8000 TL.
 • Yıllık aidat : 2250 TL.

*Üyelik bedelleri 2017 yılı için belirlenmiştir.

TAİDER BANKA HESAP NO:

 • Aile İşletmeleri Derneği
 • Garanti Bankası-Karabağlar Şubesi
 • IBAN NO:TR 86 0006 2000 0890 0006 2959 68

TAİDER VERGİ DAİRE NO:

 • AİLE İŞLETMELERİ DERNEĞİ
 • Atatürk Caddesi No:40 Kat:5 Konak-İzmir
 • Konak VD.0100460820
İLETİŞİM
 • Adres: Atatürk Caddesi No:40 Kat:5 Konak-İzmir
 • Telefonlar: (232) 265 00 90 / (533) 084 35 87

Yaklaşan Etkinlikler

Aile Şirketlerinde Dijitalleşme: Dijital Dönüşüm Ne Demek?

25 Eylül 2017 Pazartesi

TOBB Üniversitesi Söğütözü, Ankara

AİLELER BULUŞMASI İSTANBUL

08 Ekim 2017 Pazar

Sait Halim Paşa Yalısı, İstanbul

Yeniden Başlamak Sağlam Adımlar Atmak

14 Ekim 2017 Cumartesi

Movenpick Otel - İzmir

AİLELER BULUŞMASI, İZMİR

22 Ekim 2017 Pazar

İzmir

TAİDER 5. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi

03 Kasım 2017 Cuma

İstanbul

Uluslararası FBN 28. Dünya Zirvesi

08 Kasım 2017 Çarşamba

Kanarya Adaları, İspanya

Perdeden Hayata Buluşması, Bursa

29 Kasım 2017 Çarşamba

Bursa

Aile Şirketlerinde Yönetim Kurulu Dinamikleri

13 Aralık 2017 Çarşamba

Bursa

AİLELER BULUŞMASI, İSTANBUL

17 Aralık 2017 Pazar

İstanbul

Direktörler Toplantısı

24 Ocak 2018 Çarşamba

Belçika

Kurumsal Üyelerimiz

YUKARI ÇIK