Events

Events

İzmir Basın Buluşması

Friday, June 14, 2019

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği Başkanı Candan Çilingiroğlu: “Yeni dönemde hedefimiz 100 yeni aile şirketi üyesi kazanmak”

182 aile şirketi ve toplamda 604 aile üyesine sahip TAİDER Aile İşletmeleri Derneği tarafından 14 Haziran’da düzenlenen toplantıda, derneğin proje ve faaliyetlerinin yanı sıra aile şirketlerinin gündemine dair önemli konular paylaşıldı. Toplantıda sürdürülebilir aile şirketlerinin Türkiye ekonomisine yaptığı olumlu katkıların altını çizen TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Candan Çilingiroğlu, yeni görev dönemi boyunca 100 yeni aile şirketi üyesi kazanmayı hedeflediklerini ve temsilcilik ağlarını yeni illerle genişleteceklerini belirtti.

Türkiye’deki aile işletmelerinin nesiller boyu gelişmesine ve ülke ekonomisinin daha sağlıklı, istikrarlı büyümesine destek olmak amacıyla 2012 yılında İzmir’de kurulan TAİDER Aile İşletmeleri Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı Candan Çilingiroğlu ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, TAİDER Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi ve TAİDER Kuzey Yıldızı Projesi başta olmak üzere derneğin diğer proje ve faaliyetleri ile aile şirketlerinin gündemine dair konular paylaşıldı.

“Türkiye ekonomisinin lokomotifi diğer ülkelerde de olduğu gibi aile şirketleridir.”

2018 yılının genel itibarıyla Türkiye ekonomisi için zorlu bir yıl olduğunu dile getiren TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Candan Çilingiroğlu; “Aile işletmeleri sadece Türkiye’de değil, dünyada da aktif rol oynuyor. Dünya genelinde Kamu İktisadi Teşebbüslerinin dışında kalan şirketlerin %65 ile %90’ını aile şirketleri oluşturuyor. Aile şirketleri, Türkiye’de tüm işletmelerin yüzde 95’ini, ABD’de yüzde 90’ını, İtalya’da yüzde 99’unu, Portekiz’de yüzde 70’ini, İngiltere’de yüzde 75’ini, İspanya’da yüzde 80’ini, İsviçre’de yüzde 85’ini, İsveç’te yüzde 90’ını ve Almanya’da yüzde 60’ını oluşturmakta. Ayrıca tüm dünyada aile işletmelerinin en temel sorunu nesiller arası geçiş. 96 yıllık genç bir Cumhuriyet olan ülkemizde ise aile şirketlerinin büyük bölümü 2. nesilden, 3. nesile devir aşamasında. Bu nedenle aile şirketlerinin güçlü ve sürdürülebilir büyümesinin sağlanması ile ülke refahının artması doğru orantılı. Uygulanacak doğru ekonomi politikaları ve dengelenecek döviz kuruyla ülkemiz ekonomisinin bel kemiği olan aile şirketleri, 2019 yılında da ülke ekonomisine önemli değerler yaratmaya devam edecektir. Dernek olarak da bizler bu önemli misyonun liderleri olarak çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz.” dedi.

Hedef 100 yeni aile şirketi

Yedi yıllık bir sürede sayısı 200’ü aşan etkinlikleriyle 8 binin üzerinde kişiye temas ederek Türkiye’deki aile işletmelerinin gündemini yansıttıklarını söyleyen TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Candan Çilingiroğlu; “Yeni yönetim kurulumuzun görev dönemi boyunca 100 yeni aile şirketi üye hedefimiz bulunuyor. Halihazırda Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir’de temsilciliklerimiz mevcut. Türkiye çapında bir dernek olarak temsilcilik ağımızı yeni illerle genişletmek hedeflerimiz arasında. Türkiye’nin birçok farklı şehrinde örneğin İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere, Adana, Antalya, Aydın, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kocaeli ve Manisa’da üyelerimiz var.” dedi.

TAİDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İdil Yiğitbaşı: “TAİDER’in Uluslararası FBN paydaşı olması ve bu paydaşlığın sağladığı imkanlar TAİDER üyeleri için eşsiz fırsatlar. Özellikle gelecek nesiller için sağlanan uluslararası staj imkânı, gelecek nesil zirveleri ve girişimcilik çalışmalarını sayabilirim. Uluslararası FBN girişimcilik konusunda gençleri teşvik edecek bir ödül projesine sahip. Uluslararası FBN Lombard Odier Gelecek Nesil Girişimcilik Ödülü, her sene sadece gelecek nesil üyelerinin katılabildiği ve aile şirketinde özellikle genç girişimcilerin teşvik edildiği bir süreç. Örneğin ailemizin gelecek nesil üyesi Selin Yiğitbaşı Ducker geçtiğimiz yıl TAİDER’i, Uluslararası FBN’e üye 32 ülke arasında temsil ederek ‘Goodsted’ projesi ile girişimcilik ödülünü kazandı ve ülkemize büyük bir gurur yaşattı.” dedi.

TAİDER Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Buğra İlter: “TAİDER’i diğer iş dünyası sivil toplum kuruluşlarından ayıran benzersiz özellik, her toplantısında sağladığı güvenli paylaşım ortamı. TAİDER’de üyeler paylaşarak birbirinden öğreniyor. Toplumumuz aile kültüründe hepimizin bildiği bir özellik ‘kol kırılır yen içinde kalır’ ancak TAİDER üyesi aileler etkinliklerde oluşturulan güvenli ortamlarda samimiyetle başarı ve başarısızlık hikayelerini paylaşıyorlar. TAİDER’in farkındalık sağladığı bir diğer konu ise Aile Anayasası. Aileye özel ve aile içi geniş mutabakatla hazırlanması gereken aile anayasası hakkında gerek TAİDER Akademi eğitimlerinde gerekse özel paylaşım toplantılarında üyelere yol gösterecek bilgiler aktarılıyor.” dedi.

TAİDER Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Büyükhelvacıgil: “Küçük ve orta ölçekli işletmeleri de dahil edersek ülkemizdeki aile işletmelerinin yüzde 95’e yakını aile şirketi. Yeni de kurulmuş olsa girişimini başarıyla gerçekleştirip kalıcı olmaya yönelik adımlar atan her kurucu işini bir gün çocuğuna devretmek ister. Yüksek lisans tamamlama tezimi hazırlarken Konya özelinde ve ülkemiz genelindeki aile işletmelerini araştırdım ve gördüm ki ülkemizde tanımadığımız, varlığından haberdar olmadığımız birkaç nesil geçirmiş ve hala hayatta olan küçük aile işletmeleri bir hayli fazla. Özellikle bu küçük aile işletmeleri geleceğe yönelik adımlar atmak için önemli bilgiye ihtiyaç oluyor. TAİDER’in, İzmir merkezli olmasına rağmen Anadolu’nun çeşitli illerinden üyelere ulaşarak tüm Türkiye’yi kucaklayan bir sivil toplum kuruluşu olması gerek ülkemiz aile şirketleri gerekse ülkemiz ekonomisi için önemli bir değer.” dedi

Tanıtım ve Kurumsal İlişkiler Komitesi Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Berkan Baykam, aile şirketleri ve yarattığı değerin ülkemiz ekonomisine sağladığı katkının ulusal basın tarafından yeterli ilgiyi görmediğine değinerek: “Tanıtım ve Kurumsal İlişkiler Komitesi olarak önümüzdeki dönemde diğer STK’lar ile iş birliklerimizi arttırmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının ülkemize sağladığı katkı çok çok kıymetli. TAİDER’in yarattığı değerle tüm ülkeye ulaşabilmesi için ulusal basının desteğinin önemi su götürmez. Bu nedenle siz değerli basın mensuplarının TAİDER ve aile şirketlerine gösterdiği ilgi bizleri çok memnun ediyor. Dilerim ilerleyen dönemde özellikle ulusal basının TAİDER’e desteği giderek artar” dedi.

TAİDER Kuzey Yıldızı: Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Projesi 2017 yılından bu yana devam ediyor.

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği tarafından hayata geçirilen, dünyada ilk ve tek aile şirketlerine özgü sürdürülebilirlik projesi olan “Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Projesi” hakkında konuşan TAİDER Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi Başkanı Günseli Ünlütürk: “Aile şirketlerinde sürdürülebilirlik bilincinin gelişmesini ve kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseyerek bu alanda çalışmalar yapan işletmelerin teşvik edilmesini amaçlayan projemiz kapsamında Kuzey Yıldızı Etki Değerlendirme Testi, Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülleri ve Sürdürülebilirlik Çalışma Grupları yer alıyor. “Kuzey Yıldızı Etki Değerlendirme Testi” aile işletmeleri başta olmak üzere tüm şirketlere kendilerini çevrimiçi ölçümleyebilme imkânı vermektedir. Çalışanlar, toplum, çevre, gelecek nesiller, finansal ve yönetişim alanında şirketin yarattığı sürdürülebilirlik etkisinin Türkiye’de ve Dünya’daki yansıması bir rapor ile ankete katılan şirkete sunulmaktadır. Etki değerlendirme testini tamamlayan aile şirketleri için takım çalışması ve birbirlerinden öğrenerek gelişme fırsatı sunan “Sürdürülebilirlik Çalışma Grupları”nda ise sürdürülebilirlik alanında en iyi uygulamalar paylaşılmaktadır. “Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik Ödülleri” ise hem başvuran firmalar hem de süreçte yer alan değerlendiriciler açısından sürdürülebilirlik metodolojisini öğrenme ve öğrendiklerini kendi şirketlerinde de uygulama fırsatı buldukları benzersiz bir eğitim aracıdır.” dedi. Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik Ödülleri, 1-2 Kasım 2019 tarihinde düzenlenecek TAİDER 7. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’ndeki törenle sahiplerini bulacak. Uluslararası FBN paydaşlığının TAİDER üyelerine sürdürülebilirlik konusunda uluslararası gelişmeleri de yakından takip etme fırsatı sağladığını söyleyen Ünlütürk: “Sürdürülebilirlik aile şirketlerinin genlerinde var, her kurucu şirketi bir gün gelecek nesle devretmeyi ister. Bu sebeptendir ki birçok kurucu şirketine aile soyadını vermektedir. Uluslararası FBN Polaris toplantılarında da görüyoruz ki dünyada birçok aile sürdürülebilirlik çalışmalarına ağırlık veriyor. Ülkemiz aile şirketlerinin de sürdürülebilirlik konusuna gösterdiği ilgiden mutluluk duyuyoruz; örneğin “FBN-I Polaris Impact Assesment” anketine Türkiye diğer ülkelerden daha fazla ilgi göstermekte ve derneğimizin sürdürülebilirlik çalışmaları diğer üye ülke dernekler arasında örnek model kabul edilmekte. Bu son derece gurur verici bir duygu.” dedi.

TAİDER Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi 1-2 Kasım’da gerçekleşecek

TAİDER’in kuruluşundan bu yana hayata geçirdiği ulusal zirvelerin yedincisinin bu sene “Değişim Rüzgarını Yönetmek” temasıyla 1-2 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul’da düzenleneceğini söyleyen Zirve Komitesi Başkanı Duygu Tecim; “Ulusal zirvelerimizde aile şirketlerinin özgün ihtiyaçlarına yönelik deneyim ve bilgi paylaşımı ortamı yaratmayı amaçlıyoruz. Ulusal zirveler aracılığı ile Türkiye’deki aile işletmelerini bir araya getirerek ailede iletişim, kurumsal yönetim, sürdürülebilirlik, gelecek planlaması, dijital dönüşüm ve girişimcilik gibi konularda aile işletmelerine ışık tutmayı hedefleyen oturumlarımıza, aile işletmesi sahipleri, aile işletmeleri üst düzey yöneticileri, genç nesil temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yoğun ilgisi oluyor. Açılış konuşmasını Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner’in yapacağı zirvemiz özel sürprizlerle dolu. Geçmiş zirvelerde sadece gelecek nesillere açık olan zirve ikinci gününü bu sene tüm katılımcılara açık olacak ve tüm katılımcıların kendisinden bir parça bulduğu, paylaşarak öğrenme fırsatı yakaladığı keyifli bir ortam olacağına inanıyorum.” dedi.

TAİDER Gelecek Nesil Komitesi Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Civan Sözkesen: “Çok değerli TAİDER Üyeleri, Yemek Sepeti Kurucu Ortak Nevzat Aydın, Sanatçı Mustafa Sandal, Esas Ventures Kurucu Ortak Fethi Sabancı Kamışlı ile henüz kesinleşmediği için ismini veremediğim birçok özel konuk konuşmacı 7. Zirvemizde bilgi ve deneyimlerini paylaşacaklar. Gerçekten fark yaratan bir zirve olması için çalışıyoruz. Kıymetli konuşmacıların varlığı tüm zirvelerimizin ortak özelliği ancak bu zirveyi geçmiş zirvelerden faklı kılacak olan, şu ana kadar gelecek nesillere özel olarak hazırlanan zirve ikinci gününü ‘Değişim Rüzgarını Yönetmek’ temasına uygun olacak şekilde dijital dönüşümün kalbi olan Facebook İnovasyon Merkezi’nde gerçekleştirecek olmamızdır.” dedi.

TAİDER’den Aile Şirketleri Özelinde Bir İlk Daha “TAİDER Forum Tiyatro”

TAİDER Sanat Komitesi Başkanı Fatma Olten: “Aile şirketlerini ilgilendiren konularda üyelerin sanat aracılığıyla kendilerini ifade etmelerine ortam sağlamayı amaçladığımız Sanat Komitemizin gerçekleştirdiği Forum Tiyatro tekniği ile bu yıl sahne alan “Devr’i Oyuncak” isimli oyunumuz çok beğenildi. “Nesiller arası geçiş ve aile içi iletişimde yaşanan sorunları” tamamı gönüllü TAİDER üyelerinden oluşan oyuncu kadromuzla sahneye taşıdık. İlk gösterimleri mayıs ayında İzmir ve Ankara’da gerçekleşen temsillere aile şirketi sahipleri, hissedarları ve gelecek nesil üyeleri yoğun ilgi gösterdi. “Devr’i Oyun-cak”ı, önümüzdeki süreçte İstanbul ve Denizli başta olmak üzere Türkiye’nin farklı illerinde sahnelemeyi planlıyoruz.” dedi.

TAİDER Akademi, Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Sürdürülebilir Yapı Oluşturmada Referans Noktası

TAİDER Akademi’den sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi de olan Fatma Olten: “2017 yılında hayata geçirilen TAİDER Aile İşletmeleri Akademisi eğitimleri aile işletmelerinin ihtiyaç duydukları konularda bilginin aktarıldığı ve ardından aile deneyimlerinin yine aile üyeleri tarafından paylaşıldığı aile şirketlerine özel olarak TAİDER’in tasarladığı eğitim modüllerinden oluşmaktadır. Ülkemiz aile işletmesi sahipleri, hissedarlar ve gelecek nesilleriyle bilgi birikimimizi paylaşmak için üniversiteler ve organize sanayi bölgeleri ile çeşitli işbirlikleri gerçekleştiriyoruz. Manisa OSB, İzmir Çiğli Atatürk OSB, İstanbul Anadolu Yakası OSB, Sabancı Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi iş birliği yaparak ortak faaliyetler gerçekleştirdiğimiz kurumlardan bazıları.” dedi.

WATCH OUR INTRODUCTION VIDEO

OUR MEMBERS

Corporate Members

E-Newsletter Subscription