Etkinlikler

Etkinlikler

Kuzey Yıldızı: Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik

14 Aralık 2016 Çarşamba İstanbul

TAİDER KUZEY YILDIZI PROJESİ AİLE İŞLETMELERİNDE SÜRDÜRÜLEBİRLİĞİ SAĞLAMADA YÖN GÖSTERECEK

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) tarafından başlatılan, Kuzey Yıldızı: Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Projesi kapsamında, birbirinden değerli yerli ve yabancı uzmanların konuşmacı olarak yer aldığı toplantı,  Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) işbirliğiyle 14 Aralık Çarşamba günü İstanbul’da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

TÜRK İŞ DÜNYASINDA AİLE SADAKATİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN İTİCİ GÜÇTÜR

TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sumer Tömek Bayındır, “Tüm dünyada işletmelerinin %75’nin ülkemizde de %95’inin aile işletmesi olduğunu biliyoruz. Ülkelerin baskın ekonomik gücü aile işletmeleridir. TAİDER İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara temsilcilikleri ile Türkiye genelinde farkındalık ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürürken başlattığı Kuzey Yıldızı projesiyle de aile şirketlerinde sürdürülebilirlik kavramını çalışanlar, toplum, çevre ve gelecek nesiller başlıkları ile anlatmaya ve bu alanda çalışmaları teşvik etmeyi amaçlamaktadır” dedi. “Ailede Birlik, İşletmede Sürdürülebilirlik” sloganı ile yola çıkan Derneğin kuruluş amacının aile şirketlerinin sürdürülebilirliği olduğunu sözlerine ekleyen Bayındır sürdürme güdüsünün Türklerin kökeninde yer aldığını belirterek eski Türklerin kültüründe yer alan hayat ağacının tam da sürdürülebilirliği ifade ettiğini ve bu simgenin Anadolu’nun geleneksel motiflerinde sıklıkla işlendiğini, daha sonra da göçlerle dünyaya yayıldığını sözlerine ekledi. “Aile bizim kültürümüzün çok önemli bir öğesidir. Türk iş dünyasında aile sadakati önemli bir güçtür. İşte bu gücün yani aile sisteminin işletme sitemi ile dengede olması halinde sürdürülebilirlikten bahsedilebilir” dedi.

HAREKETE GEÇMEMEMİZİN MALİYETİ HAREKETE GEÇMEMİZİN MALİYETİNDEN ÇOK DAHA YÜKSEK

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Yuvarlak Masası Lideri Metin Akman “Günümüzde artık şirketlerin sadece ne kadar kâr elde ettiği değil, bu kârı nasıl elde ettiği de önemli bir kriter haline geldi. Dünyaya ve topluma karşı sorumlu davranması beklenilen iş dünyasının, uluslararası standartları yakalaması, tüketicileri ile güven ilişkisi kurması ve küresel boyutta rekabet edebilmesi için çalışmalarının merkezine sürdürülebilirliği alması şart.” Dedi. Konuşmasının devamında aile şirketlerine değinen Akman “Hem dünyada,  hem de Türkiye’de ekonominin belkemiğini oluşturan aile şirketlerinin sürdürülebilirliği içselleştirme ve iş dünyasına liderlik etmede de öncü rol oynayabileceğine inanıyorum çünkü aile şirketleri genlerinde sürdürülebilirlik kavramını barındırıyor.” ifadelerini kullandı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İNSANLIĞIN BİR HEDEFİDİR VE EN İYİ ÖRNEKLERDEN FAYDALANMAYA İHTİYACIMIZ VAR

Açılış Konuşmalarının ardından sahneye çıkan ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı ve Argüden Yönetişim Akademisi Kurucusu Dr. Yılmaz Argüden, TAİDER Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik Yarışması’nı tanıttı. Argüden “Ödüller özellikle sivil toplum kuruluşlarının güçlü toplumu yönlendirme araçlarından bir tanesidir. Çünkü iyi örneklerin ortaya çıkması onlardan daha çabuk öğrenilmesini sağlar. Sürdürülebilirlik de insanlığın bir hedefi olduğuna göre en iyi örneklerden faydalanmaya ihtiyacımız vardır.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sumer Tömek Bayındır’ın oturum yöneticisi olduğu “Aile Şirketleri Sürdürülebilirliğin Neresinde?” konulu panelde, konuşmacılar TAİDER Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komite Başkanı Naile Göçen Çukurova, B Corp Türkiye’den Simge Aydın, Aile İşletmeleri Ağı (FBN) Hollanda’dan Desiree Van Der Kaaji ile Aile İşletmeleri Ağı (FBN) Hindistan’dan Arjun Chowgule dünyadan ve Türkiye’den örneklerle sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları aktardılar.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA SÜRDÜRÜLEBİLİR AİLE ŞİRKETLERİ İLE MÜMKÜNDÜR

Panelde konuşan Naile Göçen Çukurova, “Dünyada ve ülkemizde önemli, büyük şirketlerin hemen hemen hepsi aile şirketleridir, dünyayı aile şirketleri yönetmektedir. TAİDER olarak sürdürülebilir bir işletme anlayışını benimsiyoruz. Sürdürülebilirlik andımızda aldığımızdan daha fazlasını aktarabilmek için çalışanlar, toplum, çevre ve gelecek nesiller için söz verdik. Farkındalık yaratmak ve aile şirketlerinde bilincin gelişmesini desteklemek amacıyla “Türk Aile Şirketleri Kuzey Yıldızının Peşinde” sloganıyla bir yarışma düzenliyoruz.” dedi.

AİLE ŞİRKETİNİZİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARINI ÖLÇÜMLEYİN, KIYASLAYIN VE İYİLEŞTİRİN

B Corp Türkiye’yi temsilen konuşan Simge Aydın, Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Etki Değerlendirmesi Anketi’nden bahsetti. Aydın “B Corp sadece dünyanın en iyisi olmayı değil, dünya için en iyi olmayı amaçlayan şirketlerin gönüllü olarak katıldığı bir topluluk ve küresel bir liderlik hareketidir ” dedi. Aile şirketlerinin sürdürülebilirlik alanında faaliyetlerinin etkilerini ölçerek bu alanda daha etkin çalışmalara yapmalarını teşvik etmek üzere Uluslararası Aile Şirketleri Ağı (FBN International) B Lab tarafından oluşturulan aile şirketlerine özgü Sürdürülebilirlik Etki Değerlendirmesi Türkçe Soru Rehberi hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Kuzey Yıldızı : Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Etki Değerlendirmesi testi için:

http://bimpactassessment.net/familybusinessnetwork

Kuzey Yıldızı: Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Etki Değerlendirmesi Türkçe Soru Rehberi için:

http://taider.org.tr/images/belgeler/kuzey_yildiziaile_sirketlerinde_surdurulebilirlik.pdf

İŞİMİZ AİLE DEĞERLERİMİZİN BİR YANSIMASIDIR-HOLLANDA’LI BİR AİLE ŞİRKETİNDEN ÖRNEKLER

Uluslararası FBN Gelecek Nesil Üyesi ve 1953 yılında büyükbabası tarafından kurulan domates üreticisi REDSTAR Aile Şirketi’nin 3.nesil üyesi Desiree Van Der Kaaji, Kuzey Yıldızı: Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Projesi ‘ni kendi aile şirketinde yenilik yapmak üzere bir araç olarak gördüğünü ve kurucuların bu anlayışa hakim olmalarının ancak gelecek nesilleri ile bir arada çalışırlarsa mümkün olacağının altını çizdi. Sürdürülebilirlik yolculuğunda aile şirketindeki deneyimleri paylaşan  Kaaji “Aile şirketlerini birarada tutan gücün aile değerleri olduğu ve bunun tüm Dünya’da farklı coğrafyalarda bile özünde sürdürmek kaygısı taşıdığını “ söyledi. 

100 YILLIK CHOWGULE AİLESİ –HİNDİSTAN’DAN ÖRNEKLER

“Hindistan cevizi yağı, bambu ve ahşap eşya ihracati ile 1916 yılında ticaret hayatına atılan Chowgule ailesi bugün madencilik, taşımacılık, otomotiv gibi ana sektörlerde Hindistan’ın önde gelen grup şirketlerinden biri olmuştur” diye sözlerine başlayan 4.nesil üyesi Arjun Chowgule 40 kişilik ailenin her hafta sonunda birlikte kahvaltı yapmasının özel bir anlamı olduğunu söyledi. Bu kültürün aslında Türk Aile Şirketlerinde de deneyimlediğini sözlerine ekleyen Chowgule kurucu nesillerin aile şirketlerinin gelecek nesil üyelerine işlerini devrederken liyakatın esas alınmasının altını çizdi. Uluslararası FBN Gelecek Nesil Zirvesi’nin 26-29 Nisan 2017 tarihlerinde Hindistan’ın Goa kentinde gerçekleşeceğini ve 18-40 yaş arası aile şirketi gelecek nesil üyelerine özel olarak tasarlandığını” sözlerine ekledi.

AİLE ŞİRKETLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİ FİNANSAL AÇIDAN DESTEKLENİYOR

Panel oturumunun ardından “Enerji Verimliliği ve Finansman” konusunda Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TURSEFF) Banka İlişkileri Müdürü Seyran Hatipoğlu TURSEFF’in, Sürdürülebilir Enerji kapsamındaki faaliyetlerini aktardı. Hatipoğlu, Sürdürülebilir enerji kapsamındaki faaliyetlerini, faiz ve vade avantajları sağlayan finansman, projelere ücretsiz destek, politika diyaloğu ile yatırımların uygulanmasında yardımcı olmak olarak özetledi.  Piyasalardaki proje finansman boşluğunu doldurduklarını ifade ederek konuşmasını sonlandırdı.

Oturumların son bölümündeki soru-yanıt kısmında, katılımcılar merak ettikleri konuları yöneltme imkânı bulurken, toplantının sonunda konuşmacılara değerli paylaşımlarından ötürü TAİDER’e özgü tasarlanmış, aileyi simgeleyen seramik anı hediyesi verildi. Etkinlik, tüm katılımcıların toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

TANITIM VİDEOMUZU İZLEYİN

ÜYELERİMİZ

Kurumsal Üyelerimiz

E-Bülten Aboneliği