TAİDER Gelecek Nesil Komitesi

TAİDER Gelecek Nesil Komitesi

1) AMAÇ

Bu yönergenin amacı, TAİDER Aile İşletmeleri Derneği’nin gelecek nesil komitesinin mevzuatlar, tüzük ve Kalite Yönetim Sistemi kapsamında çalışma biçimleri, görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlanmasıdır.

2) KAPSAM

Bu yönerge, derneğimizin gelecek nesil komitesi çalışma prensiplerini, isimlerini ve görevlerini kapsar.

3) TANIMLAR

Dernek: TAİDER Aile İşletmeleri Derneği

YK: Yönetim Kurulu

GYK: Genişletilmiş Yönetim Kurulu

GN: Gelecek Nesiller

YLÇ: Yeni Liderler Çemberi

GN Tanımı:

Aile işletmelerinde kendi liderlik tarzını oluşturma sürecinde, iş arkadaşları ve ailenin saygısını kazanmakta olan ve tüm paydaşlara karşı sorumluluklarını nasıl yerine getireceğini öğrenmekte olan 18-40 yaş arası aile şirketi üyeleridir.

GN İhtiyaçları:

1) Aile ve iş yaşamında beklentileri nasıl yönetirim?

2) Çalışma arkadaşlarım ve ailenin saygısını nasıl kazanabilirim?

3) Hissedarlar, aile ve profesyoneller arası iletişimde yetkinliklerimi nasıl arttırabilirim?

4) Önceki kuşağın yaşam tarzıyla benim yaşam tarzım arasındaki farkları çatışma olmadan nasıl yönetebilirim?

5) Hissedarlara karşı sorumluluklarımı nasıl yerine getirebilirim?

6) Devir planlamasında devreden kuşağın geçişini nasıl kolaylaştırabilirim?

4) SORUMLULUKLAR

Bu yönergenin uygulanmasından gelecek nesil komitesi komite başkanları ile ekipleri sorumludur.

5) UYGULAMA

5.1. GN KOMİTESİNİN KURULMASI VE GENEL PRENSİPLERİ:

GN Komitesinin Amacı:

Aile şirketi gelecek nesillerinin deneyimlerini ve aile şirketindeki beklentilerini paylaşabilecekleri güven ortamını yaratarak, gelecek nesillerin birbirlerinden öğrenmelerine, sosyalleşmelerine destek olan etkinlikler planlamak ve işbu yönetişim planına uygun faaliyetlerde bulunmak.

GN Komitesi Görevleri:   

1) Gelecek nesil etkinlikleri (GN özel günü, GN Zirve, günbatımı buluşması, gezi, vb) düzenlemek

2) TAİDER’in tüm etkinliklerine GN üye katılımını sağlamak ve teşvik etmek

3) Ulusal ve Uluslararası Staj programı yürütmek

4) Yeni Liderler Çemberi’nin her yıl düzenlenmesini ve kurallarına uygun şekilde yürütülmesini sağlamak

5) Çocuk TAİDERliler projeleri gerçekleştirmek, çocuk gelecek nesil üyelerin kaynaşmalarını sağlayacak etkinlikler yapmak

GN Komitesi ve üyeleri aşağıda belirtilen paylaşım kuralları içinde hareket eder.

1) Dürüstlük birinci önceliğimizdir

2) Tavsiye vermeyiz, deneyim paylaşırız

3) Kimseyi eleştirmeyiz

4) Grup içinde paylaşılanları eşimize dahi anlatmayız

5) Her zaman basına kapalı toplanırız

6) Sabırla herkesi dinleriz, söz almadan kimsenin sözünü kesmeyiz

7) Gelişimi övgüleyip, birbirimizi cesaretlendiririz

GN Komitesi Çalışma Şekli ve Yapısı

1) Komite başkanı dahil 6 ile 8 üyeden oluşur

2) Komite başkanlığı ve üyeliği görevi bir yıldır.

3) Gelecek nesil zirvesi dönem başlangıcı kabul edilir.

4) Komite üyeleri her ay 1 saat telekonferans ve her 3 ayda bir İstanbul’da yarım günlük toplantıda buluşurlar.

5) Komite görev ve sorumlulukları her dönem başında komite üyelerinin görüşleri alınarak komite başkanı tarafından dağıtılır ve ilan edilir.

GN Komite görev dağılımı:

1) Başkan veya Eş Başkanlar: Gelecek nesil üyeleri arasında sinerjiyi arttıracak etkinlikler planlar, gelecek nesil aktif üye sayısını arttırmak üzere çalışır, gelecek nesil alt komitelerin başarısını temin eder, TAİDER Yönetim Kurulu ve Uluslararası FBN Gelecek Nesil Komitesi ile üye ilişkilerini yönetir.

2) Yeni Liderler Çemberi (New Leader’s Circle) Sorumlusu: YLÇ etkinliklerine katılımı sağlamak üzere üyeleri bilgilendirici faaliyetlerde bulunur, YLÇ uluslararası ile ilişkilerin yönetir, vb.

3) Etkinlik Sorumlusu: Zirve komitesi ve gelecek nesil yerel sohbet yemek organizasyonunu koordine eder.

4) İletişim ve Üye Sorumlusu: Üye ve aday üyelerle iletişimin yönetir (Internet Sayfası, Eposta Grubu, Aday üye Eposta Listeleri, üyelere hoş geldin mesajı, iç tüzük ve uygulamalar gibi.)

5) GN Komitesi Temsilcilikleri: Derneğin temsilciliğinin bulunduğu illerde (Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir) ikamet eden GN üyelerinden 1 kişi kuracağı ekip ile GN faaliyetlerini yürütür. İl temsilcilikleri faaliyetlerinde GN Komite Başkanı ile iletişim ve koordinasyon içinde olurlar.

GN Komite Başkanlığı için Kriterler:

1) En az 1 defa Uluslararası FBN etkinliğine katılmış olmak

2) Gelecek nesil etkinlik ve alt komitelerinde aktif rol almış olmak

3) TAİDER Yönetim Kurulu’nda Gelecek Nesil Komitesi’ni temsil etmek

4) İngilizce bilmek

GN Komite Üyeliği Başvuru Kriterleri:

1) TAİDER üyesi olmak

2) Aile işletmesi sahibi veya gelecekte olacak olan

3) 18-40 yaş arası olmak

GN Komite Üyeliği Seçim Kriterleri:

1) Ayda en az 1 gününü komite işleyişine ayırmak

2) 3 ayda bir İstanbul’da toplantılara katılmak

3) Ayda en az 2 gelecek nesil üyesiyle telefonla iletişim kurmak

4) TAİDER Gelecek Nesil Zirve organizasyonunda aktif görev almak

5) Uluslararası FBN Dünya Gelecek Nesil Zirvesi’ne katılımı arttırmak için üyeleri teşvik etmek

6) 2 sene içinde en az 1 Uluslararası FBN Dünya Gelecek Nesil Zirvesi’ne katılmak.

TANITIM VİDEOMUZU İZLEYİN

ÜYELERİMİZ

Kurumsal Üyelerimiz

E-Bülten Aboneliği