TAİDER Üye İlişkileri Komitesi - Başkanı: Vehbi Varlık

Amacı: Gerçekleştirilen faaliyetlerle TAİDER üyelerinin birlikteliklerinin güçlendirilmesi, Dernek aidiyetinin arttırılması ve sosyal kaynaşmanın sağlanmasını hedefleyen çalışmalar yapmak ve dernek ilke ve etik değerlerine uygun yeni üye kazanılması yönünde çalışmalar yapmak, yeni üye başvurularının üyelik kurallarına uygunluğunu saptayarak YK’na raporlamaktır.

Görevleri:

 • Üyelere özel toplantı ve etkinlikler (aileler buluşması, işyeri ziyaretleri, film izleme, gezi, vb)
 • Yeni üye kazanım çalışmaları
 • Üye katılımını teşvik etme ve güçlü iletişim kurma
 • Aday üye ön değerlendirme

TAİDER Tanıtım ve Kurumsal İlişkiler Komitesi - Başkanı: Tekin Urhan

Amacı: TAİDER’in kurumsal yapısını ve marka değerini güçlendirmek, diğer kurumlarla ilişkilerini arttırmaktır.

Görevleri:

 • Çeşitli şehirlerde farkındalık, paylaşım ve dernek tanıtım toplantıları
 • Diğer sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve sektörel kuruluşlar ile işbirlikleri
 • Basın ile ilişkiler
 • E bülten, dergi, broşür, tanıtım dokümanları çalışmaları
 • Kurumsallaşma ve kurumsal kimlik çalışmaları

TAİDER Uluslararası İlişkiler Komitesi - Başkanı: Vefa Reşat Moral

Amacı: TAİDER’in uluslararası ilişkilerinin geliştirilmesini sağlamaktır.

Görevleri:

 • Uluslararası FBN ile ilişkiler, Türkiye’de tanıtımı ve Türkiye’nin tanıtımı
 • Uluslararası sivil toplum kuruluşları ile iletişim ve ortak projeler
 • Kardeş şube projeleri 

TAİDER Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi - Başkanı: Günseli Ünlütürk

Amacı: TAİDER’in “sürdürülebilirlik andı” çerçevesinde faaliyetlerde bulunmaktır.

Görevleri:

 • Sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk alanında çalışma ve  projeler
 • Bu alanda çalışan diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak projeler
 • Sürdürülebilirlik alanında çalışma yapan TAİDER üyelerinin çalışmalarının belirlenmesi, paylaşılması ve diğer işletmelerin teşvik edilmesi
 • Kuzey Yıldızı Projesi ve Ödüllerinin yönetim faaliyetleri

TAİDER Zirve Komitesi - Başkanı: İrem Aşçıoğlu

Amacı: Türkiye’deki aile işletmelerini biraraya getirerek kurumsal yönetim, sürdürülebilirlik ve gelecek planlaması gibi konularda aile şirketlerine ışık tutan Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’nin her yıl TAİDER tarafından düzenlenmesini sağlamaktır. 

Görevleri:

 • Geleneksel Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’nin düzenlenmesi
 • Zirvenin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımının yapılması
 • Zirvenin hazırlık ve uygulama aşamasında iletişimin yönetilmesi

TAİDER Gelecek Nesil Komitesi - Başkanı: Kemal Urhan

​Amacı: Aile şirketi gelecek nesillerinin deneyimlerini ve aile şirketindeki beklentilerini paylaşabilecekleri güven ortamını yaratarak, gelecek nesillerin birbirlerinden öğrenmelerine, sosyalleşmelerine destek olan etkinlikler planlamak ve TAİDER Gelecek Nesiller yönetişim planına uygun faaliyetlerde bulunmak. 

Görevleri:

 • Gelecek nesil etkinlikleri (Gelecek Nesil Özel Günü, Gelecek Nesil Zirvesi, Günbatımı Buluşmaları, gezi, vb)
 • Ulusal ve Uluslararası Staj
 • Yeni Liderler Çemberi
 • Çocuk TAİDERliler projesi
 • Her türlü gençlik etkinlikleri ve projeler

TAİDER Akademi Komitesi - Başkanı: Şükrü Ünlütürk

Amacı: Aile şirketlerinin eğitim ihtiyaçlarına yönelik özel olarak tasarlanmış eğitimler vermektir. Bu amaçla kurulmuş Akademi bünyesindeki eğitimlerin temel içeriği aile ve şirketin doğru kurumsallaşmasına yönelik yol haritalarını göstermek, metod ve uygulamalar hakkında bilgi vermek, tecrübe paylaşımı yolu ile aile şirketlerinin doğru kurumsallaşmasına destek olmaktır. 

Görevleri:

 • TAİDER Akademi çalışmaları ve eğitim projeleri
 • İç ve dış eğitimler, seminerler ve paneller 
 • Akademik kurumlar ile ilişkiler

Kurumsal Üyelerimiz

YUKARI ÇIK