Komiteler

Komiteler

TAİDER Üye İlişkileri Komitesi - Başkanı: Başak KURTOĞLU

Amacı: TAİDER üyelerinin Dernek aidiyet ve birlikteliklerinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler ve dernek ilke ve etik değerlerine uygun yeni üye kazanılması yönünde çalışmalar yapmaktır. 

Görevleri:

 • Üyelere özel toplantı ve etkinlikler (aileler buluşması, işyeri ziyaretleri, film izleme, gezi, vb)
 • Yeni üye kazanım çalışmaları
 • Üye katılımını teşvik etme ve güçlü iletişim kurma
 • Aday üye ön değerlendirme

TAİDER Tanıtım ve Kurumsal İlişkiler Komitesi - Başkanı: İrem AŞÇIOĞLU

Amacı: TAİDER’in kurumsal yapısını ve marka değerini güçlendirmek, diğer kurumlarla ilişkilerini arttırmaktır.

Görevleri:

 • Çeşitli şehirlerde farkındalık, paylaşım ve dernek tanıtım toplantıları
 • Diğer sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve sektörel kuruluşlar ile işbirlikleri
 • Basın ile ilişkiler
 • E bülten, dergi, broşür, tanıtım dokümanları çalışmaları
 • Kurumsallaşma ve kurumsal kimlik çalışmaları

TAİDER Uluslararası İlişkiler Komitesi - Başkanı: İrem ÖĞÜCÜ

Amacı: TAİDER’in uluslararası ilişkilerinin geliştirilmesini sağlamaktır.

Görevleri:

 • Uluslararası FBN ile ilişkiler, Türkiye’de tanıtımı ve Türkiye’nin tanıtımı
 • Uluslararası sivil toplum kuruluşları ile iletişim ve ortak projeler
 • Kardeş şube projeleri 

TAİDER Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi - Başkanı: Berna KIRCI AŞIROĞLU

Amacı: TAİDER’in “Sürdürülebilirlik Andı” çerçevesinde faaliyetlerde bulunmaktır.

Görevleri:

 • Sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk alanında çalışma ve projeler
 • Bu alanda çalışan diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak projeler
 • Sürdürülebilirlik alanında çalışma yapan TAİDER üyelerinin çalışmalarının belirlenmesi, paylaşılması ve diğer işletmelerin teşvik edilmesi.
 • Kuzey Yıldızı projesi ve ödüllerinin yönetim faaliyetleri

TAİDER Zirve Komitesi - Eş Başkanları: Serra KOYUNCU, Tuğçe GÜLCÜLER ÖKTEM

Amacı: Türkiye’deki aile işletmelerini biraraya getirerek kurumsal yönetim, sürdürülebilirlik ve gelecek planlaması gibi konularda aile şirketlerine ışık tutan Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’nin her yıl TAİDER tarafından düzenlenmesini sağlamaktır. 

Görevleri:

 • Geleneksel Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’nin düzenlenmesi
 • Zirvenin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımının yapılması
 • Zirvenin hazırlık ve uygulama aşamasında iletişimin yönetilmesi

TAİDER Gelecek Nesil Komitesi - Başkanı: Yalçın YEŞİLOVA

​Amacı: Aile şirketi gelecek nesillerinin deneyimlerini ve aile şirketindeki beklentilerini paylaşabilecekleri güven ortamını yaratarak, gelecek nesillerin birbirlerinden öğrenmelerine, sosyalleşmelerine destek olan etkinlikler planlamak ve TAİDER Gelecek Nesiller yönetişim planına uygun faaliyetlerde bulunmak. 

Görevleri:

 • Gelecek nesil etkinlikleri (Gelecek Nesil Özel Günü, Gelecek Nesil Zirvesi, Günbatımı Buluşmaları, gezi, vb)
 • Ulusal ve Uluslararası Staj
 • Yeni Liderler Çemberi
 • Çocuk TAİDERliler projesi
 • Her türlü gençlik etkinlikleri ve projeler

TAİDER Akademi Komitesi - Başkanı: Şükrü ÜNLÜTÜRK

Amacı: Aile şirketlerinin eğitim ihtiyaçlarına yönelik özel olarak tasarlanmış eğitimler vermektir. Bu amaçla kurulmuş Akademi bünyesindeki eğitimlerin temel içeriği aile ve şirketin doğru kurumsallaşmasına yönelik yol haritalarını göstermek, metod ve uygulamalar hakkında bilgi vermek, tecrübe paylaşımı yolu ile aile şirketlerinin doğru kurumsallaşmasına destek olmaktır. 

Görevleri:

 • TAİDER Akademi çalışmaları ve eğitim projeleri
 • İç ve dış eğitimler, seminerler ve paneller 
 • Akademik kurumlar ile ilişkiler

TAİDER Sanat Komitesi - Başkanı: Fatma OLTEN

Amacı: Aile şirketleri ilgilendiren konularda üyelerin sanat aracılığı ile kendilerini ifade etmelerine ortam ve imkan sağlamak, TAİDER üyelerinin arasında iletişimi ve paylaşımı güçlendirmek, TAİDER’in aile şirketlerinin güçlü ve sürdürülebilir büyümesi amacına hizmet eden farkındalık sağlayıcı faaliyetlerinde çeşitliliği arttırmak, TAİDER’i sanat ile güçlendirmek. TAİDER SANAT projesi içinde tiyatro, edebiyat müzik, dans, fotoğraf, resim, mimari, heykel gibi sanatın tüm dalları yer alabilir.

Görevleri:

 • TAİDER Forum Tiyatro temsillerinin farklı illerde belirli bir takvim dahlinde organizasyonunu sağlamak
 • TAİDER üyeleri için sanat temalı geziler ve etkinlikler organize etmek
 • Farklı sanat dallarında üyelerin tercihlerini de dikkate alarak çalışma grupları ve içerik oluşturmak

TAİDER Now Gen Komitesi - Eş Başkanları: Ahu SERTER, Kemal URHAN

Amacı: Gelecek nesil üyesi olarak TAİDER üyelikleri yıllar önce başlayan ancak bugün yaşları 35-55 yaş aralığında olan ve hali hazırda aile şirketinde aktif olarak yönetici seviyesinde çalışan üyeler için oluşturulan bir topluluktur. Amacı iş başındaki nesile özel ve ihtiyaçlarına uygun etkinliklerin tasarlanmasıdır.

TAİDER Girişimcilik Komitesi - Başkanı: Gökçe GÜLCÜLER

Amacı: Üyelerin girişimcilik ekosistemi ve gelişmeleri hakkında olan ihtiyaçlarını analiz etmek, üyeler arasında girişimcilik deneyimleri paylaşım ortamı sağlamak, üyelere kurum içi girişimciliğin aile şirketlerindeki yerini ve faydalarını aktararak aile şirketi üyelerini girişim dünyası araçlarından faydalanmaları konusunda farkındalık sağlamak.

Görevleri:

 • Üyelerin girişimcilik anlamındaki ihtiyaçlarının analizi
 • Girişimcilik topluluğu oluşturarak üyeler arasında girişimcilik odaklı fikir alışverişi ve deneyim paylaşımı ortamı sağlamak
 • Ortak girişimci iş fikirlerine sahip üyelerin bir araya gelebilmesini ve network edinmesini katalize etmek
 • Üyelerin işletmeleri içerisinde kurum içi girişimcilik kültürünü geliştirmelerine yardımcı olmak
 • Dijital içerikler üretmek (podcast, blog, vlog, newsletter)
 • Girişimci buluşmaları, yatırımcı buluşmaları, deneyim paylaşım etkinlikleri, yeni teknoloji ve trendler bilgilendirme etkinlikleri, Co-founder bulma etkinlikleri vb.düzenlemek
 • Uluslararası FBN Girişimcilik Komitesi faaliyetlerini takip etmek ve TAİDER Girişimcilik Komitesi'ne ve TAİDER üyelerine faaliyetler konusunda bilgi akışı sağlamak
 • Gelecek Nesil Girişimcilik Ödülü programına TAİDER’den en az bir başvurunun yapılması için çalışmalar yürütmek

TANITIM VİDEOMUZU İZLEYİN

ÜYELERİMİZ

Kurumsal Üyelerimiz

E-Bülten Aboneliği