Komiteler

Akademi Komitesi

Amacı: Stratejik yönetim, performans planlaması, kurumsallaşma, yönetim ve organizasyon gibi çeşitli konularda rekabet koşullarının, aile ve işletme arasında kurulacak dengelerin iyi yönetilmesi gibi gereklilikler aile işletmelerinin bu alanlardaki sorunlarını doğru tanımlayıp kendilerine uygun çözümler içeren yöntemlere olan ihtiyacını artırmıştır. TAİDER Akademi bünyesinde bu ihtiyacın giderilmesine destek olacak şekilde planlanan faaliyetler iki ana amaca hizmet etmektedir. Bunlardan ilki, aile işletmelerinin sürdürülebilir bir yapı oluşturmaları için hem işletmeyi hem de aile ve işletme arasındaki ilişkileri kurumsallaştırmaları sürecinde bilgiye erişimlerini kolaylaştırmaktır. İkincisi ise geleceğe yönelik güçlü ve yenilikçi adımlar atma yolunda daha önce benzer süreçlerden geçen aile işletmelerinin deneyimlerini birbirleri ile paylaşacakları güven ortamını sağlayarak birbirilerinden öğrenmelerine fırsat yaratmaktır.

Görevleri:

• TAİDER Akademi çalışmalarını, eğitim projelerini yürütmek

• İç ve dış eğitimler, seminerler, paneller düzenlemek

• Akademik kurumlar ile ilişki kurmak.

 

Gelecek Nesil Komitesi

Amacı: Aile şirketinin 18-40 yaş arasındaki gelecek nesillerinin deneyimlerini ve aile şirketindeki beklentilerini paylaşabilecekleri güven ortamını yaratarak, gelecek nesillerin birbirlerinden öğrenmelerine, sosyalleşmelerine destek olan etkinlikler planlamak ve TAİDER Gelecek Nesiller yönetişim planına uygun faaliyetlerde bulunmak.

Görevleri:

• Gelecek Nesil etkinlikleri (GN Özel Günü, GN Nesil Zirvesi, Günbatımı Buluşmaları, sosyal etkinlikler)

• Ulusal ve Uluslararası Staj

• Yeni Liderler Çemberi

• Çocuk TAİDER’liler projesi

• Her türlü gençlik etkinlikleri ve projeler

 

Girişimcilik Komitesi

Amacı:

Üyelerin girişimcilik ekosistemi ve gelişmeleri hakkında olan ihtiyaçlarını analiz etmek, üyeler arasında girişimcilik deneyimleri paylaşım ortamı sağlamak, üyelere kurum içi girişimciliğin aile şirketlerindeki yerini ve faydalarını aktararak aile şirketi üyelerini girişim dünyası araçlarından faydalanmaları konusunda farkındalık sağlamaktır.

Görevleri:

• Üyelerin girişimcilik anlamındaki ihtiyaçlarının analizi

• Girişimcilik topluluğu oluşturarak üyeler arasında girişimcilik odaklı fikir alışverişi ve deneyim paylaşımı ortamı sağlamak

• Üyelerin işletmeleri içerisinde kurum içi girişimcilik kültürünü geliştirmelerine yardımcı olmak

• Girişim ekosistemi hakkında içerik paylaşmak (podcast, blog, vlog, newsletter)

• Girişimci buluşmaları, yatırımcı buluşmaları, deneyim paylaşım etkinlikleri, yeni teknoloji ve trendler bilgilendirme etkinlikleri vb. düzenlemek ve birlikte katılım göstermek

• Diğer TAİDER Komiteleri ile iş birliği yapmak ve etkinlik düzenlemek

• TAİDER Kurumsal İletişim Komitesi’ne geçmiş ve gelecek etkinlikler hakkında bilgi vermek

• TAİDER Akademi Komitesi ile ihtiyaç duyulan eğitimleri düzenlemek

• Uluslararası FBN Girişimcilik Topluluğu faaliyetlerini takip etmek ve TAİDER Girişimcilik Komitesi'ne ve TAİDER üyelerine faaliyetler konusunda bilgi akışı sağlamak

• Uluslararası FBN ile senede en az bir kez ortak etkinlik düzenlemek

• Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’nde bir oturumu düzenlemek

• Gelecek Nesil Girişimcilik Ödülü programına TAİDER’den en az bir başvurunun yapılması için çalışmalar yürütmek.

 

Kültür ve Sanat Komitesi

Amacı: Aile şirketleri ilgilendiren konularda üyelerin sanat aracılığı ile kendilerini ifade etmelerine ortam ve imkân sağlamak, TAİDER üyelerinin arasında iletişimi ve paylaşımı sanat aracılığı ile güçlendirmek, aile işletmelerinin sanatı desteklemek ve sanat varlığı oluşturmak için farkındalık sağlayıcı faaliyetlerinde çeşitliliği arttırmaktır. (TAİDER SANAT projeleri içinde tiyatro, edebiyat müzik, dans, fotoğraf, resim, mimari, heykel gibi sanatın tüm dalları yer alabilir.)

Görevleri:

• TAİDER Forum Tiyatro temsillerinin farklı illerde belirli bir takvim dahlinde organizasyonunu sağlamak

• TAİDER üyeleri için sanat temalı etkinlikler organize etmek

• Farklı sanat dallarında üyelerin tercihlerini de dikkate alarak çalışma grupları ve içerik oluşturmak.

 

Now Gen Komitesi

Amacı: Yaşları 35-55 yaş aralığında olan ve hali hazırda aile şirketinde aktif olarak yönetici seviyesinde çalışan üyeler için oluşturulan bir topluluktur. Amacı bu topluluğa özel ve ihtiyaçlarına uygun etkinliklerin tasarlamak ve uygulamaktır.

Görevleri:

• Kurucu nesiller ile gelecek nesil arasında köprü görevi üstlenerek tamamlayıcı olmak

• Now Gen topluluğu ihtiyaçlarına özel faaliyetler gerçekleştirmek (akran eğitimi, çemberler, kıyaslama uygulamaları, vaka çalışmaları gibi)

• Diğer komiteler ve il temsilcilikleri ile ortak faaliyetlerde bulunmak.

 

Sosyal Sorumluluk Çalışmaları

Amacı: TAİDER’in ve üye aile şirketlerinin herhangi bir afet anında birbirini desteklemesi için stratejilerin ve yol haritalarının belirlenmesi

Görevleri:

• Bu alanda bir çalışma grubu kurulması ve çalışma grubunun esaslarının belirlemek

• Afet yol haritalarını ve görevlilerin görevleri ile birlikte planların hazırlamak

• Afet durumunda planlara uyumlu olarak destek faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.

 

Sürdürülebilirlik Komitesi -Kuzey Yıldızı Çalışma Grubu

Amacı: TAİDER’in “Sürdürülebilirlik Andı” çerçevesinde faaliyetlerde bulunmaktır.

Görevleri:

• Kuzey Yıldızı projesini yürütmek

• Sürdürülebilirlik alanında çalışma ve projeler yapmak

• Bu alanda çalışan diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak projeler yürütmek

• Sürdürülebilirlik alanında çalışma yapan TAİDER üyelerinin çalışmalarının belirlenmesi, paylaşılması ve diğer işletmelerin teşvik edilmesini sağlamak.

 

Tanıtım ve Kurumsal İletişim Komitesi

Amacı: TAİDER’in kurumsal yapısını ve marka değerini güçlendirmek, PR şirketleri ile çalışmak, diğer kurumlarla ilişkilerini arttırmaktır.

Görevleri:

• Basın iletişimi, Dernek sosyal medya hesaplarının yönetimi ve iç iletişim çalışmaları yapmak

• E-bülten, dergi, broşür, tanıtım dokümanları çalışmaları yapmak

• Kurumsal kimlik çalışmaları yapmak

• Çeşitli şehirlerde farkındalık, paylaşım ve dernek tanıtım toplantıları gerçekleştirmek 

• Diğer sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve kuruluşlar ile işbirlikleri sağlamak.

 

Uluslararası ve FBN ile İlişkiler Komitesi

Amacı: TAİDER üyelerinin global aile şirketleri ile ilişkilerini geliştirmek ve FBN ile ortak çalışmalar yaparak uluslararasında TAİDER ‘in bilinirliği arttırmaktır.

Görevleri:

• Uluslararası FBN’nin TAİDER üyeleri arasında bilinirliğini arttırmak ve uluslararası iletişim ağının

• TAİDER üyeleri arasında daha etkin kullanımını sağlamak amacıyla faaliyetlerde bulunmak

• Uluslararası sivil toplum kuruluşları ile iletişim kurmak ve ortak projeler yapmak

• Kardeş ülke şube projeleri oluşturmak

 

Üyelik Geliştirme Komitesi

Amacı: Gerçekleştirilen faaliyetlerle TAİDER üyelerinin birlikteliklerini güçlendirmek, Dernek aidiyetinin arttırılması ve sosyal kaynaşmanın sağlanmasını hedefleyen dernek ilke ve etik değerlerine uygun yeni üye kazanılması yönünde çalışmalar yapmak, yeni üye başvurularının TAİDER üyelik kurallarına uygunluğunu takip etmek, üyelik komitesi görüşünden geçmiş aday üyenin Dernek resmi başvurusunu YK onayına sunmaktır.

Görevleri:

• Yeni üye kazanım çalışmaları yapmak

• Üye katılımını teşvik etme ve güçlü iletişim kurmak • Aday üye ve potansiyel üye ön değerlendirme süreçlerini koordine etmek

• Dönemsel olarak üye eğilimleri ve profili hakkında verileri güncellemek üzere araştırma anketleri hazırlamak ve sonuçlarını raporlamak.

 

Zirve Komitesi

Amacı: Türkiye’deki aile işletmelerini bir araya getirerek kurumsal yönetim, sürdürülebilirlik ve gelecek planlaması gibi konularda aile şirketlerine ışık tutan Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’nin her yıl TAİDER tarafından düzenlenmesini sağlamaktır.

Görevleri:

• Geleneksel Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’nin düzenlenmesi

• Zirvenin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımının yapılması

• Zirvenin hazırlık ve uygulama aşamasında iletişimin yönetilmesi.

 

Komitelere katılım hakkında bilgi almak için [email protected] üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

TANITIM VİDEOMUZU İZLEYİN

ÜYELERİMİZ

Kurumsal Üyelerimiz

E-Bülten Aboneliği