Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Aile İşletmeleri Derneği (“TAİDER”) olarak operasyon ve faaliyetlerimizi sürdürürken işlemekte olduğumuz kişisel verilere ve ilgili kişilere saygı duymakta, kişisel verilerin güvenliği hususunda mevcut mevzuat ve evrensel değerler çerçevesinde azami hassasiyeti göstermekteyiz. Bu doğrultuda TAİDER olarak ilgili kişilere ilişkin tüm kişilere ait kişisel verilerinin güvenliliğini ve gizliliğini önemsiyoruz. 

TAİDER, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nda yer alan düzenlemelere uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütmektedir. 

Veri Sorumlusu

KVKK’nın uygulanması bakımından Aile İşletmeleri Derneği (“TAİDER”) ‘veri sorumlusu’ olacaktır. Bu çerçevede ‘veri sorumlusunun kimliği’, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda faaliyet göstermek üzere kurulmuş ve fasılasız bir şekilde varlığını sürdüren   Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No:40 Kat:5 Konak, İzmir adresinde mukim TAİDER’dir. TAİDER’in Dernek Tüzüğü internet sitesinde yer almaktadır. 

İşlenen Kişisel Veriler

Tarafınıza ait kişisel veriler, internet sitesini ziyaretiniz sırasında paylaşmış olduğunuz veriler; iletişim formunu doldurarak sağlamış olduğunuz ad, soy ad, e posta, telefon ve iletişim formundan elde edilen sair bilgiler ve ilgili mesajınızdan yada internet sitesi üzerinden e bülten üyeliğine kayıt yaptırmanız halinde toplanan verilerden oluşmaktadır

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

TAİDER tarafından söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Mesajınızın içeriğine göre size uygun çözüm bulmak amacı verileriniz bir veya birkaç amaçtan yola çıkarak işlenebilecektir. 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimiz de dahil olmak üzere hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, organizasyonel aktivitelere ilişkin hizmet sunmak, aktivite ve raporlara ilişkin olarak sizlere ileti ve duyuru gönderme yükümlülüklerini yerine getirme amacıyla işlenmektedir. Yine iletişim bilgileriniz sizlere geri dönüş yapılması amacı ile kullanılacaktır. Ayrıca onay vermeniz halinde iletişim bilgileriniz sizleri daha sonraki etkinliklerimizden ya da e bültenlerden haberdar etme amacı ile işlenebilmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Mesajınızın içeriği itibari ile herhangi bir iş ortağımızdan ya da tedarikçimizden destek alınmasının gerekli olması halinde sınırlı olarak verileriniz paylaşılabilecektir. Bununla birlikte derneğimiz ve derneğimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve dernek stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde kişisel verileriniz aktarılabilecektir. 

Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel veriler, dernek faaliyetlerimizi yürütmek ve sağlıklı iletişimin sağlanması amacıyla TAİDER tarafından “İletişim Formu”, e bülten üyelik formu ile internet sitesi aracılığı ile elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel veriler KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile işbu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi [email protected] adresinden tarafımıza iletebilirsiniz. TAİDER, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 

TANITIM VİDEOMUZU İZLEYİN

ÜYELERİMİZ

Kurumsal Üyelerimiz

E-Bülten Aboneliği