Üyelik Koşulları

Üyelik Koşulları

ÜYELİK ŞARTLARI VE SÜRESİ

 • Her türlü üyelik için ortak koşul en az 1 nesil aile şirketi, işletmesi veya serbest meslek kuruluşu olmak ile bu sayılanlarda doğal kurucu ve/veya hissedar ya da pay sahibi olmak ve/veya doğrudan şirketi kuran kişinin eşleri, aile fertleri, çocuğu ya da çocukları olan bir ailenin mensubu olmaktır.
 • Gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilir.
 • Üyelik başvurusunda bulunan adayın resmi üyelik işleminden önce dernegin etkinlerine katilmis olmasi ve TAİDER üye referansı aranır.
 • Tüm üyelikler, TAİDER Aile İşletmeleri Derneği Yönetim Kurulu onayı doğrultusunda gerçekleşir.
 • Aday üyelerin değerlendirme süresi yaklaşık 30 gündür.
 • Resmi üyelik kaydı Yönetim Kurulu kararının üyeye yazı ile bildirilmesi ardından giriş aidatının ödenmesi ile kesinlik kazanır.
 • Tüzel kişiler, temsilci ve bildirilen 4 üyesi (toplam 5 kişiye kadar) ile derneğin faaliyetlerinden yararlanabilirler.
 • Derneğe üye olabilmenin koşulları aşağıda belirtilmiştir.

BİREYSEL ÜYELİK (GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN)

Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri yerine getirmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan gerçek kişilerdir.

Üyenin hakları; gereken koşulları içermek kaydı ile,

 • Her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak; yükümlülükleri ise;
 • Özel ve genel toplantılarına katılmak,
 • Dernek tüzüğüne uymak,
 • Ödentilerini zamanında ödemek,
 • Amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak,
 • Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir.
 • Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez.

KURUMSAL ÜYELİK (TÜZEL KİŞİLER AÇISINDAN)

 • Tüzel kişiler, yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi aracılığı ile oy kullanır.
 • Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.
 • Tüzel kişi üyelerin de sadece bir oy hakkı bulunmaktadır.
 • Tüzel kişi adına temsil yetkisini kullanacak kişinin derneğin gerçek kişi üyeler için öngördüğü üyelik koşullarını haiz olması gerekmektedir.
 • Her tüzel kişi için bu kurum hesabına faaliyet gösteren en fazla beş (5) gerçek kişi
 • Derneğin faaliyetlerinden faydalanabilir.
 • Ancak tüzel kişiliğin temsilinde yukarıdaki hükmü saklıdır.

TOPLANTI KURALLARI

Güven ve Şeffaflık: İlişkilerimiz, güven ve iletişimde şeffaflık ilkelerine dayanmaktadır.
Katılımcılık: Üyelerimizin etkin katılımları toplantılarımızı değerli kılan unsurlar arasında yer almaktadır. 
Gizlilik: Etkinliklerimizde paylaşılan deneyim ve fikirler gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilir. 
Saygı ve profesyonellik: Görüşmelerimiz ve tartışmalarımız her zaman saygı ve profesyonellik çerçevesinde yürütülür.
Ticari amaç güdülmemesi: Derneğimiz fikirlerin, deneyimlerin ve bilginin paylaşıldığı bir platformdur. Herhangi bir hizmet ya da ürünün tanıtımı amacıyla kullanılamaz. 

TAİDER SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ANDI İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ. 

ÜYELİK BEDELLERİ 2024*

Bireysel Üyelik

 • Giriş ödentisi : 40.000 TL
 • Yıllık aidat : 32.000 TL

Kurumsal Üyelik

 • Giriş ödentisi : 40.000 TL
 • Yıllık aidat : 32.000 TL

*Üyelik bedelleri 2024 yılı için belirlenmiştir.

TAİDER Banka Hesap No:

 • Aile İşletmeleri Derneği
 • Garanti Bankası-Karabağlar Şubesi
 • IBAN NO:TR 86 0006 2000 0890 0006 2959 68

TAİDER Vergi Daire No:

 • AİLE İŞLETMELERİ DERNEĞİ
 • Atatürk Caddesi No:40 Kat:5 Konak-İzmir
 • Konak VD.0100460820

İLETİŞİM

 • Adres: Akdeniz Mah. Cumhuriyet Bulvarı No:86 K:3 Konak-İzmir
 • Telefonlar: (232) 265 00 90 / (533) 084 35 87

TANITIM VİDEOMUZU İZLEYİN

ÜYELERİMİZ

Kurumsal Üyelerimiz

E-Bülten Aboneliği