Etkinlikler

Etkinlikler

Kuzey Yıldızı ve Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik

28 Mart 2019 Perşembe İzmir

Kuzey Yıldızı ve Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik

Türkiye ekonomisine yön veren aile şirketlerine özgü bir sürdürülebilirlik projesi olan TAİDER Kuzey Yıldızı Ödülleri'nin 2019 yılı tanıtım toplantısı İstanbul’dan sonra İzmir de gerçekleşti. Toplantıda Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik Ödülleri eğitim ve öğrenim sürecine katılan aile şirketi ve değerlendirici temsilcilerinin süreçten elde ettikleri kazanımlar paylaşıldı.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda aile şirketlerinin sürdürülebilir iş modelleri geliştirmelerine katkı sağlamak, iyi örnekleri paylaşarak öğrenmeyi hızlandırmak, gelişimin tüm kurumlara yayılımını sağlama yönünde itici güç oluşturmak amacıyla TAİDER tarafından hayata geçirilen Kuzey Yıldızı Projesi'nin üçüncü döneminin tanıtımı yapıldı.

Volkan İtfaiye Yönetim Kurulu Üyesi, TAİDER İzmir İl Temsilcisi Duygu Tecim’in oturum yöneticisi olduğu panelin konuşmacıları Kuzey Yıldızı 2018 BOİ Ödülü sahibi Yorglass Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülfem Yorgancılar Perçin, 2017 BOİ Ödülü sahibi Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Ünlütürk, 2018 KOÖİ Ödülü sahibi Pagmat Genel Müdür Yardımcısı Hakan Akşaroğlu ve 2017-2018 Değerlendiricisi İnci Holding Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Filiz Morova İneler oldu.

“Aile şirketlerine kendilerini ölçümleme imkânı veriyor”

Toplantının açılışında söz alan TAİDER Direktörü Selen Toron, TAİDER Kuzey Yıldızı ödül sürecinde yönetişim, çalışanlar, çevre, toplum, gelecek nesiller boyutlarına bu yıl ilk defa finansal kategorisinin de eklendiğini aktardı. Nisan ayında sona erecek olan ödül başvurularının Türkiye’deki tüm aile şirketlerine açık olduğunun belirten TORON “TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülleri’ne başvuran firmalara kurum içi eğitim Mayıs ayında verilecektir. Başvuru dosyalarının son teslim tarihi olan 19 Haziran 2019 gününden sonra ise iki ay süren şirketleri inceleme ve saha ziyaretleri süreci başlayacak. Başvuruların değerlendirmesini en son yapacak olan jüri, 31 Ekim 2019 tarihinde sonucu belirleyecek.” dedi.

Proje kapsamında sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseyerek bu alanda çalışmalar yapan ve ülke ekonomisine değer katarak fark yaratan aile işletmelerine yönelik tasarlanan Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik Ödülleri, 1-2 Kasım 2019 tarihinde düzenlenecek TAİDER 7. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi'ndeki törenle sahiplerini bulacak. Ödül için başvuran şirketler, şirketleri özelinde hazırlanacak olan değerlendirme raporu sayesinde gelişmiş ve geliştirilecek alanlarını tespit etme imkânı elde ediyor.

“Sürdürülebilirlik konusunda dünyada bir ilk”

TAİDER’e 2013 yılından bu yana üye olduklarını ifade eden Volkan İtfaiye Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Tecim: “TAİDER, ülkemiz aile şirketleri için çok kıymetli çalışmalar gerçekleştiriyor. Kuzey Yıldızı Aile İşletmelerinde Sürdürülebilirlik Projesi de bunlardan biri. Sürdürülebilirlik konusunda dünyada çeşitli ödül uygulamaları hayata geçiriliyor ancak aile şirketleri özelinde gerçekleştirilen tek sürdürülebilirlik ödülü, TAİDER’in Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik Ödülleri” dedi.

“Ödülü aldıktan sonra sürdürülebilir olacağımıza söz verdik

Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik Ödülü’nün şirket içinde heyecan yarattığını söyleyen Kuzey Yıldızı 2018 BÖİ Ödülü sahibi Yorglass Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülfem Yorgancılar Perçin, projenin aile şirketlerine katkısına yönelik olarak: “Sürdürülebilirlik kavramı, şirket olarak odağımızda olan bir konuydu. Kurumsallaşma çalışmalarına 2008 yılında işletmelerimizi tek çatı altında topladığımızda başlamıştık. Vizyonumuzu ve misyonumuzu belirledikten sonra 5 yıllık stratejik planımızı yaptık. Her yıl bu planı paydaşlar ve icra kurulumuz ile birlikte gözden geçiriyoruz. Süreçlerle yönetim, performans değerlendirme sistemimiz, çevre yönetimi, denetim mekanizmaları ile hem kurumsallaşma sürecinde hem de sürdürülebilirlik anlamında epey yol kat ettik. Ödül süreci ise bize, sürdürülebilirlik farkındalığını tüm şirkete yayma şansı tanıdı. Alınan her ödülün söz olduğunu düşünerek, TAİDER’e ve gelecek nesillere sürdürülebilirlik sözü verdik. TAİDER’in denetim sonrası hazırlamış olduğu mükemmel geri bildirim raporunda aktarılan gelişmeye açık yönlerimizi tamamlamaya çalışarak sözümüzü tutacağız.” görüşlerini paylaştı.

“Geri bildirim raporu sayesinde ödüle başvuran her firma kazanıyor”

Ödül sürecine dahil olmanın, eğitim süreci ve paylaşım toplantılarında yer almanın en önemli kazanım olduğunu söyleyen Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Ünlütürk: “GFN (Global Footprint Network-Küresel Ayak İzi Ağı)’e göre 2018 yılında; doğanın bir yılda yerine koyabileceği kaynakları, insanlık 212 günde tüketti. Doğanın bize yetişemeyeceği hızda tüketmeye devam edersek yakın gelecekte bizleri zor günler bekliyor. Bu nedenle sürdürülebilirlik konusuna önem vermemiz gerekiyor. Bizler aile şirketleri olarak mayamızda var olan sürdürülebilirlik konusuna aslında oldukça aşinayız. Gelecek nesillerimizi düşünerek hareket ettiğimizden bugünden çok yarını planlıyoruz. Kuzey Yıldızı Ödülleri süreci de aile şirketlerine bu konuda bir ayna tutuyor. Şirketinizin sürdürülebilirlik konusunda hangi noktada olduğunu, geliştirilebilir yanlarının neler olduğunu görüyorsunuz. Aslına bakarsanız sürecin sonunda verilen ödül, sadece bir sembol; ödül sürecinde değerlendirici olarak yetiştirilen firma çalışanları ve bu çalışanların şirketlerine taşıdığı bilgi ve deneyim birikimi, dış kaynak kullanılarak hazırlandığında oldukça maliyetli olacak olan bir sürdürülebilirlik geri besleme raporu sürecin gerçek ve en kıymetli kazanımları.” dedi.

“Kuzey Yıldızı Ödülleri süreci sayesinde sürdürülebilirlik raporumuzu hazırladık”

Aile şirketlerini; aile, çalışanlar ve tüm şirket varlıklarıyla analog saate benzeten Pagmat Genel Müdür Yardımcısı Hakan Akşaroğlu; “Analog saatler, ön yüzünde yer alan akrep, yelkovan ve saniye parçalarından çok daha fazlasıdır. Saatin iç mekanizmasında birbirine bağlantılı bir sürü parça, çark bulunur. Bu çarklardan birinin arızalanması bütün sistemi durdurur. Şirketler de böyledir; şirketin iç mekanizmasını oluşturan tüm maddi manevi varlıkların ve etkileşimde olduğu tüm dış paydaşların sürdürülebilirliği sağlanmazsa kısa vadede sorunlarla hatta yok olmayla karşı karşıya kalır. Kuzey Yıldızı Ödülleri Süreci de bize firmamızın iç ve dış sistemlerini değerlendirme imkânı sağladı. Halihazırda var olan çalışmalarımızı belli bir metodolojiden bakarak değerlendirdik. Ödül sürecinde farklı takımlardan arkadaşların bir araya gelerek başvuru dosyası hazırlığı takım ruhumuzu ve aidiyetimizi güçlendirdi. En önemlisi ise hazırlamayı planladığımız sürdürülebilirlik raporumuzu tamamladık. Ödülü bir kilometre taşı olarak görüyoruz. Şimdi bu raporu güncelleyerek devam etmeyi planlıyoruz.” dedi.

“Sürdürülebilirlik metodolojisi kapsamlı bir şekilde öğretiliyor”

İki yıldır gönüllü olarak değerlendiricilik yapan İnci Holding Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Filiz Morova İneler; “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini kabul eden 157 ülke içerisinde 67. sıradayız. Maalesef çok gerideyiz. Daha iyi bir gelecek için aile işletmelerinin sürdürülebilirliği de bu anlamda çok önemli. Değerlendirme sürecinde hakkaniyet ve gizlilik çok önemli. TAİDER, değerlendiricilerin yetiştirilmesinde oldukça kapsamlı bir metodoloji eğitimi veriyor. Değerlendiriciler, oluşturulan takımların eğitiminden geri bildirim raporu hazırlığına kadar oldukça eğitici ve verimli bir süreçten geçiyor. Aslına bakarsanız ödül sürecinin yalnızca bir kazananı olmadığının bir diğer göstergesi de değerlendiriciler. Başvuran tüm firmalar sürecin sonunda iyi yetişmiş, uygulama deneyimi kazanmış birer sürdürülebilirlik uzmanı kazanıyor.” dedi.


Ödüle kimler başvurabiliyor?

TAİDER'e üye olan veya olmayan aile şirketi tanımlamasına uyan kuruluşlar başvurabiliyor. Ödüllerde 250'den fazla çalışana ve 250 milyon TL'den fazla ciroya sahip olan işletmelere yönelik “Büyük Ölçekli İşletmeler” ve çalışan sayısı 250'den ve cirosu 250 milyon TL'den az işletmelere yönelik “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler” olmak üzere iki kategori bulunuyor. Tasarım ve uygulaması ARGE Danışmanlık işbirliği ile gerçekleşen ödül sürecine başvuran şirketler çalışanlar, çevre, toplum, gelecek nesiller, yönetişim ve finansal boyutlarında değerlendirmeye tabi tutuluyor.

Etki değerlendirme testi için: https://app.bimpactassessment.net/get-started/partner/family-business-network-international

Ayrıntılı bilgi için [email protected] – www.taiderkuzeyyildizi.org

TANITIM VİDEOMUZU İZLEYİN

ÜYELERİMİZ

Kurumsal Üyelerimiz

E-Bülten Aboneliği